Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/02/2021 - 12/02/2021 1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Валентин Николов, 8.2.2021 г.).
 2. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията (Вносител: Министерски съвет, 1.2.2021 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Анна Александрова и Красимир Ципов, 15.1.2021 г. Приет на първо гласуване на 22.1.2021 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносители: Станислав Иванов и група народни представители, 1.2.2021 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2020 г. Приет на първо гласуване на 20.1.2021 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет, 11.1.2021 г.) - точка четвърта за петък, 12 февруари 2021 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносител: Министерски съвет, 29.12.2020 г. Приет на първо гласуване на 20.1.2021 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Вносител: Министерски съвет, 20.1.2021 г. Приет на първо гласуване на 28.1.2021 г.) – точка първа за четвъртък, 11 февруари 2021 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносител: Министерски съвет, 29.1.2021 г. Приет на първо гласуване на 5.2.2021 г.) – точка втора за четвъртък, 11 февруари 2021 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Вносители: Юлиан Ангелов и група народни представители, 18.12.2020 г. Приет на първо гласуване на 21.1.2021 г.) – точка трета за четвъртък, 11 февруари 2021 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 14.1.2021 г.) – точка четвърта за четвъртък, 11 февруари 2021 г.
 12. Проект на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 и Проект на решение за приемане на програмата и за определяне числеността на въоръжените сили (Вносител: Министерски съвет, 1.2.2021 г.) – точка пета за четвъртък, 11 февруари 2021 г.
 13. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 3.2.2021 г.) – точка първа за петък, 12 февруари 2021 г.
 14. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (Вносители: Иглика Събева и група народни представители, 3.2.2021 г.) – точка втора за петък, 12 февруари 2021 г.
 15. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 29.1.2021 г. Приет на първо гласуване на 5.2.2021 г.) – точка трета за петък, 12 февруари 2021 г.
 16. Парламентарен контрол – след приключване на законодателната част на заседанието в петък, 12 февруари 2021 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания