Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/02/2021 - 19/02/2021 1. Ново обсъждане на Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от Народното събрание на 29 януари 2021 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 41 от 10 февруари 2021 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 2. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от Народното събрание на 27 януари 2021 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 36 от 4 февруари 2021 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (Вносител: Министерски съвет, 27.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 4.12.2020 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (Вносители: Иглика Събева и група народни представители, 3.2.2021 г. Приет на първо гласуване на 12.2.2021 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за индустриалните паркове (Вносител: Министерски съвет, 13.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 2.12.2020 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (Вносител: Министерски съвет, 30.12.202 г. Приет на първо гласуване на 28.1.2021 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет, 5.1.2021 г. Приет на първо гласуване на 15.1.2021 г.) – точка първа за четвъртък, 18 февруари 2021 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет, 5.1.2021 г. Приет на първо гласуване на 28.1.2021 г.) – точка втора за четвъртък, 18 февруари 2021 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносители: Станислав Иванов и група народни представители, 1.2.2021 г. Приет на първо гласуване на 5.2.2021 г.) – точка трета за четвъртък, 18 февруари 2021 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносител: Министерски съвет, 29.12.2020 г. Приет на първо гласуване на 20.1.2021 г.) – точка четвърта за четвъртък, 18 февруари 2021 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители, 11.2.2021 г.) – точка първа за петък, 19 февруари 2021 г.
 12. Първо гласуване на Законопроект за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 11.2.2021 г.) – точка втора за петък, 19 февруари 2021 г.
 13. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2021 г.) (Вносител: Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, 17.2.2021 г.) – точка трета за петък, 19 февруари 2021 г.
 14. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет, 8.2.2021 г.) – точка четвърта за петък, 19 февруари 2021 г.
 15. Парламентарен контрол – след приключване на законодателната част на заседанието в петък, 19 февруари 2021 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания