Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/02/2021 - 26/02/2021 1. Проект на решение за работата на Народното събрание през март 2021 г. (Вносители: Александър Ненков и Красимир Ципов, 23.2.2021 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет, 28.9.2020 г. Приет на първо гласуване на 23.10.2020 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 5.2.2021 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 21.1.2021 г.).
 5. Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г. (Вносител: Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 8.2.2021 г.) – точка първа за четвъртък, 25 февруари 2021 г.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (Вносител: Министерски съвет, 30.12.202 г. Приет на първо гласуване на 28.1.2021 г.) – точка втора за четвъртък, 25 февруари 2021 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 3.2.2021 г. Приет на първо гласуване на 12.2.2021 г.) – точка трета за четвъртък, 25 февруари 2021 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за индустриалните паркове (Вносител: Министерски съвет, 13.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 2.12.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 25 февруари 2021 г.
 9. Проект на решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г. (Вносители: Румен Гечев, Христо Проданов, Георги Свиленски и Филип Попов, 11.12.2020 г.) - точка пета за четвъртък, 25 февруари 2021 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (Вносител: Министерски съвет, 6.1.2021 г. Приет на първо гласуване на 3.2.2021 г.) - като точка шеста за четвъртък, 25 февруари 2021 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската телеграфна агенция (Вносители: Вежди Рашидов и Тома Биков, 17.2.2021 г.) - като точка седма за четвъртък, 25 февруари 2021 г.
 12. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията (Вносител: Министерски съвет, 3.2.2021 г.).
 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации (Вносител: Министерски съвет, 18.1.2021 г. Приет на първо гласуване на 4.2.2021 г.).
 14. Изслушване на заместник министър-председателя Томислав Дончев на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно готовността на България да представи пред Европейската комисия финалния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост и етапа на подготовка на Споразумението за партньорство за програмния период 2021-2027 г. и на оперативните програми, които ще бъдат финансирани от Кохезионния и Структурните фондове на Европейския съюз през програмния период 2021-2027 г. (Вносители: Мустафа Карадайъ и група народни представители, 11.2.2021 г.).
 15. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Вносител: Министерски съвет, 19.2.2021 г.) – точка първа за петък, 26 февруари 2021 г.
 16. Второ гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 29.10.2020 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 8.10.2019 г.; Йордан Цонев и група народни представители, 20.3.2020 г.; Министерски съвет, 27.3.2020 г.) – точка втора за петък, 26 февруари 2021 г.
 17. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 18.2.2021 г.) - като точка трета за петък, 26 февруари 2021 г..
 18. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносител: Министерски съвет, 29.12.2020 г. Приет на първо гласуване на 20.1.2021 г.) – точка четвърта за петък, 26 февруари 2021 г.
 19. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносители: Министерски съвет, 30.7.2020 г. Приет на първо гласуване на 2.10.2020 г.) – точка пета за петък, 26 февруари 2021 г.
 20. Парламентарен контрол – след приключване на фиксираните точки от законодателната част на заседанието в петък, 26 февруари 2021 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания