Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/10/2001 - 19/10/2001
1. Проект за решение за разрешаване участието на военно-транспортен самолет Ан-26 с екипаж до 7 военнослу-жещи от Военновъздушните сили на Българската армия в операциите на "Стабилизиращи сили" в Босна и Херцеговина (СФОР) и "Сили в Косово" (КФОР), създадени с мандат на Съвета за сигурност на ООН и под комадването на НАТО, за извършване на въздушен превоз от и до летищата София, Скопие, Сараево, Сплит, Прищина и Неапол (Вносители: Министерски съвет; 8.10.2001 г.).


2. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за радиото и телевизията (Приет на първо четене на 28.9.2001 г.).


3. Първо четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за администрацията (Вносител: Министерски съвет; 2.10.2001 г.).


4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносител: Нина Чилова и група народни представители; 19.9.2001 г.) - продължение.


5. Първо четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносител: Министерски съвет; 28.8.2001 г.).


6. Проект за решение за увеличаване на състава и попълване броя на членовете на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие" (Вносител: Надежда Михайлова; 16.10.2001 г.).


7. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания