Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/10/2001 - 26/10/2001
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията - продължение.2. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за правна помощ по наказателни дела (Вносител: Министерски съвет; 2.10.2001 г.).3. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за екстрадиция (Вносител: Министерски съвет; 2.10.2001 г.).4. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за трансфер на осъдени лица (Вносител: Министерски съвет; 2.10.2001 г.).5. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за правна помощ по граждански дела (Вносител: Министерски съвет; 2.10.2001 г.).6. Проект за решение за увеличаване на състава и попълване броя на членовете на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие" (Вносител: Надежда Михайлова; 16.10.2001 г.).7. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за защита на растенията (Приет на първо четене на 11.10.2001 г.).8. Второ четене на законопроекта за международните договори на Република България (Приет на първо четене на 3.10.2001 г.).9. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания