Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/12/2001
1. Законопроект за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно участието на деца във въоръжен конфликт и на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно търговията с деца, детска проституция и детска порнография (Вносител: Министерски съвет; 16.10.2001 г.).


2. Проекти за решения за промени в съставите на постоянни комисии (Вносител: Пламен Панайотов; 3.10.2001 г.).


3. Второ четене на законопроекта за международните договори на Република България (Приет на І четене на 3.10.2001 г.).


4. Второ четене на законопроекта за счетоводството (Приет на І четене на 3.10.2001 г.).


5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Приет на първо четене на 18.10.2001 г.).


6. Второ четене на законопроекта за изменение на Наказателния кодекс (Приет на І четене на 11.10.2001 г.).
7. Първо четене на законопроекта за защита на личните данни (Вносител: Министерски съвет; 18.10.2001 г.) и на законопроекта за защита на личните данни (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 19.7.2001 г.).


8. Второ четене на законопроекта за независимия финансов одит (Приет на І четене на 4.10.2001 г.).
9. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).Разисквания по питането на народните представители Атанас Папаризов и Георги Пирински към министъра на финансите Милен Велчев относно сключване на ново споразумение с Международния валутен фонд.
Отговори на актуални въпроси и питания.

* Дневният ред за 1.11.2001 г., четвъртък - първо редовно пленарно заседание за месеца, се определя при условията и по реда на чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания