Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/11/2001
1. Първо четене на законопроекта за защита на личните данни.2. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за борба с бомбения тероризъм.3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта.4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания