Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/01/2004 - 30/01/2004
1. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на България в Програмата на Общността за действие в областта на общественото здраве (2003 - 2008 г.) (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2003 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за трансфер на осъдени лица (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2003 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Европейската конвенция за международно признаване на присъди (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2003 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Европейската конвенция за трансфер на производства по наказателни дела (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2003 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - Транзитни пътища III”) (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2003 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Изменението на Договора за заем (проект: Развитие на летище София) между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и на приложенията към него (Вносител: Министерски съвет; 10.1.2004 г.).

7. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на Споразумение за изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”) (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2003 г.).

8. Проекти за решения за промени в състави на постоянни комисии.

9. Второ четене на законопроекта за регионалното развитие (Приет на първо четене на 15.5.2003 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Вносител: Тошо Пейков; 27.7.2001 г.) и на законопроекти за политическите партии (Вносители: Бойко Радоев и Николай Камов, 22.5.2002 г.; Емил Кошлуков и група народни представители, 23.4.2003 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Приети на първо четене на 6.11.2003 г.).

12. Проект за решение за одобряване на актуализираната Национална стратегия за противодействие на престъпността с акцент върху противодействието срещу тежките криминални прояви и Мерки за гарантиране на сигурността и спокойствието на българските граждани (Вносител: Министерски съвет; 22.12.2003 г.).

13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Вносители: Димитър Абаджиев и група народни представители, 20.12.2002 г.; Мирослав Севлиевски и група народни представители, 22.10.2003 г.; Борислав Цеков и група народни представители, 28.11.2003 г.; Владимир Дончев и група народни представители, 3.12.2003 г.).

14. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2002 г. (Вносител: Министерски съвет; 2.7.2003 г.).

15. Първо четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия (Вносители: Валери Димитров и Ралица Агайн; 23.5.2003 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (Приети на първо четене на 16.10.2003 г.).

17. Проект за Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание (Вносител: Константин Пенчев - председател на Временната комисия за изготвяне на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание; 15.4.2003 г.).

18. Второ четене на законопроекта за частната охранителна дейност (Приет на първо четене на 10.4.2003 г.).

19. Първо четене на законопроекта за генетично модифицираните организми (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2003 г.).

20. Първо четене на законопроекти за военноинвалидите и военнопострадалите (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 14.11.2002 г.; Росица Тоткова и група народни представители, 24.4.2003 г.; Весела Драганова и група народни представители, 20.1.2004 г.).

21. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания