Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/03/2004 - 05/03/2004
Предложения* по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

• от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - продължение.
_________
1. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2004 г. (Вносители: Валери Цеков, Хасан Адемов, Росица Тоткова и Емилия Масларова; 9.2.2004 г.).
2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 6.8.2003 г.).
3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма - продължение.
4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 14.11.2003 г.).
5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции (Приети на първо четене на 28.11.2003 г.).
6. Парламентарен контрол.

* При условията и по реда на чл. 40, ал. 7 от ПОДНС няма постъпили предложения от останалите парламентарни групи.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания