Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/03/2004
Извънредно пленарно заседание - вторник, 14 часа

1. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временна анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна от държавните органи.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс - продължение.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.
Форма за търсене
Ключова дума