Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/03/2004 - 19/03/2004
1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 14.11.2003 г.).

2. Второ четене на законопроекта за обществените поръчки - продължение.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Приети на първо четене на 21.1.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Приет на първо четене на 29.10.2003 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Северноатлантическия договор, подписан на 4 април 1949 г. във Вашингтон (Вносител: Министерски съвет; 10.2.2004 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма - продължение.

7. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в Програмата на Общността в областта на електронния обмен на данни между администрациите (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2004 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Панайот Ляков, 26.7.2001 г.; Борислав Китов и група народни представители, 28.2.2002 г.; Росица Тоткова и група народни представители, 19.3.2003 г.; Мима Ненкова-Запрянова, 28.11.2003 г.; Алеко Кюркчиев, 18.12.2003 г.; Министерски съвет, 16.2.2004 г.; Кръстьо Петков, 1.3.2004 г.; Недялко Калъчев и група народни представители, 2.3.2004 г.).

9. Законопроект за ратифициране на: Европейската конвенция за защита на животните компаньони, Европейската конвенция за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други научни цели и Протокола за изменение на Европейската конвенция за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други научни цели, Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели и Протокола за изменение на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели и Европейската конвенция за защита на животните при умъртвяване чрез клане (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2004 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Конвенцията между правителството на Република България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за обновяване, обозначаване и поддържане на граничната линия и граничните знаци на общата държавна граница (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2004 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ по подготовка на проект "Български фонд за енергийна ефективност" (Вносител: Министерски съвет; 16.2.2004 г.).

12. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно третото изменение на Споразумението за създаването и функционирането на Международния център за развитие на миграционната политика (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Договора за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Албания (Вносител: Министерски съвет; 10.2.2004 г.).

14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Вносители: Мирослав Севлиевски и група народни представители, 12.12.2003 г.; Министерски съвет, 28.1.2004 г.; Величко Клингов, Господин Чонков и Клара Петрова, 25.2.2004 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Приети на първо четене на 11.2.2004 г.).

16. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума