Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/03/2004
Извънредно пленарно заседание - вторник, 14 часа

1. Законопроект за ратифициране Споразумението относно третото изменение на Споразумението за създаване и функционирането на международен център за развитие на миграционната политика.

2. Първо четене на:
- законопроекта за интеграция на хората с увреждания (Вносител: Министерски съвет; 15.10.2003 г.);
- законопроекта за равнопоставеност на хората с увреждания (Вносители: Анели Чобанова и група народни представители; 29.10.2003 г.);
- законопроекта за осигуряване на равни възможности за лицата с увреждания (Вносители: Борислав Цеков и група народни представители; 27.1.2004 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма - продължение.

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Приет на първо четене на 29.10.2003 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания