Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/05/2004

Извънредно пленарно заседание - вторник, 14 часа

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили (Вносител: Министерски съвет; 2.2.2004 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносители: Министерски съвет, 14.10.2003 г.; Анели Чобанова и група народни представители, 23.10.2003 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Вносители: Министерски съвет, 24.10.2003 г.; Коста Костов, 19.11.2003 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането (Вносител: Министерски съвет; 3.12.2004 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Приет на първо четене на 29.10.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за малките и средни предприятия (Приет на първо четене на 22.01.2004 г.).

Форма за търсене
Ключова дума