Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/05/2004 - 14/05/2004
1. Първо четене на законопроекта за медиацията (Вносител: Министерски съвет; 16.2.2004 г.).

2. Проект за решение за създаване на анкетна комисия за проверка на дейността на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, относно усвояването на финансовите средства, отпуснати от Европейския съюз по праграмите ФАР и ИСПА за периода 2001-2003 година (Вносители: Николай Камов и група народни представители; 5.5.2004 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2004 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно Българо-американската комисия за образователен обмен (Вносител: Министерски съвет; 6.4.2004 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Вносител: Мария Ангелиева-Колева; 8.7.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия (Приет на първо четене на 22.1.2004 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет; 4.5.2004 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование - продължение.

9. Второ четене на законопроекта за здравето (Приет на първо четене на 2.12.2003 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за международни автомобилни превози (Вносител: Министерски съвет; 19.4.2004 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Испания за международни автомобилни превози на пътници и товари (Вносител: Министерски съвет; 6.4.2004 г.).

12. Законопроект за ратифициране на измененията в чл. 24 и 25 от Устава на Световната здравна организация (Вносител: Министерски съвет; 6.4.2004 г.).

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума