Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/07/2004 - 09/07/2004
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за Изменение № 1 на Финансов договор FI № 1.7769 от 13 ноември 1998 г. между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”) (Вносител: Министерски съвет; 25.5.2004 г.).

2. Второ четене на законопроекта за здравето - продължение.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия - продължение.

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Приет на първо четене на 16.6.2004 г.).

5. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

6. Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на годишния отчет за изпълнението на бюджета и годишния финансов отчет на Сметната палата за 2003 г. (Вносител: Нина Радева; 28.4.2004 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането (Приет на първо четене на 4.5.2004 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в многогодишната програма на Европейската общност за действия в енергийния сектор “Интелигентна енергия - Европа” (2003-2006) (Вносител: Министерски съвет; 23.3.2004 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум British Nuclear Fuel PLC and Electricite de France (Вносител: Министерски съвет; 19.4.2004 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа - продължение.

11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания