Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/07/2004
Извънредно пленарно заседание – вторник, 14.00 часа

1. Доклад на Временната комисия за дейността на МРРБ относно усвояването на финансовите средства, отпуснати от ЕС по програмите ФАР и ИСПА за периода 1999 – май 2004 г. и проект за решение по доклада
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания