Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/07/2004 - 23/07/2004
1. Проект за решение за създаване на анкетна комисия за проверка на споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма "Вамед Инженеринг" - Виена, Австрия (Вносители: Пламен Кенаров; 30.6.2004 г.).

2. Проект за решение за приемане на Доклад за резултатите от стратегическия преглед на отбраната (Вносител: Министерски съвет; 7.6.2004 г.).

3. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Господин Чонков и група народни представители; 27.5.2004 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Договора за екстрадиция между Република България и Република Индия (Вносител: Министерски съвет; 5.7.2004 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Вносител: Анелия Мингова; 12.7.2004 г.).

6. Второ четене на законопроекта за интеграция на хората с увреждания (Приети на първо четене на 30.3.2004 г.).

7. Първо четене на законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2004 г.) - продължение.

8. Второ четене на законопроекта за здравето - продължение.

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Приети на първо четене на 4.5.2004 г.).

10. Проект за решение за удължаване срока на Временната анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в река Лим (Вносител: Мариана Констадинова; 14.7.2004 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (Вносител: Министерски съвет; 28.6.2004 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането (Приет на първо четене на 4.5.2004 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Втори програмен заем за преструктуриране) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 5.7.2004 г.).

14. Законопроект за ратифициране на договори между Република България и УниКредито Италиано С.П.А., Алианц А.Г., Банк Аустрия Кредитанщалт АГ и ОТП Банк РТ и "Банковата консолидационна компания" АД за поемане от държавата на задълженията на "Банковата консолидационна компания" АД (Вносител: Министерски съвет; 12.7.2004 г.).

15. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, приет от Народното събрание на 1 юли 2004 г. и върнат с Указ № 247 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

16. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

17. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания