Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/07/2004 - 30/07/2004
1. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за водите (Вносители: Борислав Великов и Джевдет Чакъров; 20.7.2004 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Втори програмен заем за преструктуриране) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 5.7.2004 г.).

3. Законопроект за ратифициране на договори между Република България и УниКредито Италиано С.П.А., Алианц А.Г., Банк Аустрия Кредитанщалт АГ и ОТП Банк РТ и "Банковата консолидационна компания" АД за поемане от държавата на задълженията на "Банковата консолидационна компания" АД (Вносител: Министерски съвет; 12.7.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за здравето - продължение.

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Приет на първо четене на 22.7.2004 г.).

6. Повторно гласуване на оспорения § 13 от Закона за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, приет от Народното събрание на 1 юли 2004 г. и върнат с Указ № 247 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

7. Второ четене на законопроекта за интеграция на хората с увреждания - продължение.

8. Проект за решение за преобразуване на Колежа по библиотекознание и информационни технологии - София, в специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии със седалище София (Вносител: Министерски съвет; 13.7.2004 г.).

9. Проект за решение за промяна в наименованието на Академията за музикално и танцово изкуство в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 17.2.2004 г.).

10. Проект за решение за преобразуване на Висшия медицински институт - Плевен, в Медицински университет със седалище Плевен (Вносител: Министерски съвет; 2.6.2004 г.).

11. Проект за решение за удължаване срока на Временната анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в река Лим (Вносител: Мариана Костадинова; 14.7.2004 г.).

12. Законопроект за ратифициране на Споразумението за гаранция между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Споразумението за заем между ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД и Японската банка за международно сътрудничество за финансиране на проект "Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД" (Вносител: Министерски съвет; 23.7.2004 г.).

13. Първо четене на законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2004 г.) - продължение.

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Приети на първо четене на 4.5.2004 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (Вносител: Министерски съвет; 28.6.2004 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането (Приет на първо четене на 4.5.2004 г.).

17. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания