Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/10/2004 - 08/10/2004
1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (Вносител: Министерски съвет; 15.6.2004 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (Вносител: Министерски съвет, 29.6.2004 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Румяна Георгиева и група народни представители, 23.3.2004 г.; Наско Рафайлов, 27.5.2004 г.; Министерски съвет, 23.7.2004 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията (Вносител: Министерски съвет; 23.7.2004 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносители: Гадар Хачикян и Валери Цеков; 31.5.2004 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 4.5.2004 г.).

7. Първо четене на законопроекта за фонд “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” (Вносител: Министерски съвет; 21.4.2004 г.).

8. Първо четене на законопроекта за общинския дълг (Вносител: Министерски съвет; 20.7.2004 г.).

9. Избор на омбудсман.

10. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за общинските бюджети (Вносител: Министерски съвет; 20.7.2004 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Приет на първо четене на 29.10.2003 г.) - продължение.

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносител: Министерски съвет; 1.4.2004 г.).

13. Първо четене на законопроекта за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (Вносители: Валери Димитров и група народни представители; 30.7.2004 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството - продължение.

15. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

16. Проект за решение за предсрочно освобождаване на народния представител Атанас Щерев от поста председател на Комисията по здравеопазване към 39-то Народно събрание (Вносители: Димитър Игнатов и група народни представители; 4.11.2003 г.).

17. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания