Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/11/2004 - 26/11/2004
1. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2004 г.).

2. Проект за декларация на Народното събрание относно президентските избори в Украйна.

3. Проект за решение за даване на разрешение за участие на контингент от Въоръжените сили на Република България в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (Вносител: Министерски съвет; 15.11.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - продължение.

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица - продължение.

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите - продължение.

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2004 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Стоян Кушлев и група народни представители; 28.9.2004 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Приети на първо четене на 1.4.2004 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приети на първо четене на 13.10.2004 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (Приет на първо четене на 6.10.2004 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2004 г. и 24.8.2004 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

14. Първо четене на законопроекта за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2004 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

16. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

17. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

18. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания