Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/12/2001 - 07/12/2001
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Приет на първо четене на 20.11.11.2001 г.).


2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приет на първо четене на 16.11.2001 г.).


3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносители: н.п. Надежда Михайлова и група народни представители, 19.7.2001 г.; Министерски съвет, 20.11.2001 г.).


4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на Съвет за гражданско-военно аварийно планиране на държавите от Югоизточна Европа (Вносител: Министерски съвет; 20.11.2001 г.).


5. Законопроект за ратифициране на Протокола за прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Социалистическа република Виетнам (Вносител: Министерски съвет; 23.11.2001 г.).


6. Програма за приватизация на държавни предприятия през 2002 година (Вносител: Министерски съвет; 20.11.2001 г.).


7. Проект за решение за разрешаване изпращането на контингент от Българската армия в Република Полша за участие в учението на НАТО "Стронг Ризолв 2002" (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2001 г.).


8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Приет на първо четене на 16.11.2001 г.).


9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (Приет на първо четене на 15.11.2001 г.).


10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Приети на първо четене на 16.11.2001 г.).


11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Приети на първо четене на 16.11.2001 г.).


12. Второ четене на законопроекта за защита на личните данни (Приет на първо четене на 13.11.2001 г.).


13. Доклад на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие" и проект за решение по доклада на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие" (Вносители: Пламен Моллов и група народни представители; 4.12.2001 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания