Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/01/2005 - 21/01/2005
1. Ново обсъждане на Закона за политическите партии, приет от Народното събрание на 18.12.2004 г. и върнат с Указ № 376 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

2. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, отпуснати на страни от третия свят - произхода на кредитите, целите на предоставяне и времето, когато това е осъществено; държавите кредитополучатели; действията на правителствата от 1990 г. насам по събиране на вземанията на Република България, произтичащи от тези споразумения (Вносители: Станимир Илчев и група народни представители; 18.1.2005 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Вносители: Елиана Масева и група народни представители, 8.9.2004 г.; Ахмед Хюсеин, 17.9.2004 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносители: Екатерина Михайлова, Елиана Масева и Васил Маринчев, 15.7.2004 г.; Министерски съвет, 10.8.2004 г.) - продължение.

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Приет на първо четене на 12.5.2004 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приети на първо четене на 13.10.2004 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Приет на първо четене на 23.9.2004 г.).

8. Проект за решение за одобряване на Стратегията за приватизация на “Параходство Българско речно плаване” АД - Русе (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2004 г.).

9. Първо четене на законопроекта за защита на потреби-телите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2004 г.).

10. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2004 г. и 24.8.2004 г.).

12. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2003 г. (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2004 г.).

13. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

14. Второ четене на законопроекта за защита срещу домашното насилие (Приет на първо четене на 30.6.2004 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” (Приет на първо четене на 30.6. 2004 г.).

16. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносители: Министерски съвет, 4.3.2004 г.; Джевдет Чакъров, 19.7.2004 г.).

17. Второ четене на законопроекта за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (Приет на първо четене на 14.10.2004 г.).

18. Второ четене на законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Приет на първо четене на 16.9.2004 г.).

19. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

20. Парламентарен контрол.
- Разисквания по питането на народния представител Румен Овчаров към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно приватизация на акционерни дружества от системата на “Булгартабак холдинг” АД.
- Отговори на актуални въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума