Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/01/2005 - 28/01/2005
1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносители: Камелия Касабова и група народни представители; 8.12.2004 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 178 на Международната организация на труда относно инспекцията на условията на труд и живот на моряците, 1996 г. (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2004 г.).

3. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на целесъобразността на решение от заседание на Министерския съвет, проведено на 16.12.2004 г., съгласно протокол 48, т. 11 за предоставяне на концесия за републикански път “Калотина-Софийски околовръстен път (северна дъга) - Оризово - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Карнобат - Бургас”, изключителна държавна собственост (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 19.12.2004 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 164 на Международната организация на труда относно защита на здравето и медицинските грижи за моряците, 1987 г. (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2004 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Приети на първо четене на 15.10.2004 г.).

6. Първо четене на законопроекта за защита на потреби-телите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2004 г.).

7. Проект за решение за одобряване на Стратегията за приватизация на “Параходство Българско речно плаване” АД - Русе (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2004 г.) - продължение .

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2004 г. и 24.8.2004 г.).

9. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

10. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2003 г. (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2004 г.).

11. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

12. Второ четене на законопроекта за защита срещу домашното насилие (Приет на първо четене на 30.6.2004 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” (Приет на първо четене на 30.6. 2004 г.).

14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносители: Министерски съвет, 4.3.2004 г.; Джевдет Чакъров, 19.7.2004 г.).

15. Второ четене на законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Приет на първо четене на 16.9.2004 г.).

16. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защитените територии (Вносители: Евдокия Манева, Йордан Нихризов и Васил Маринчев; 29.9.2004 г.)

18. Парламентарен контрол.
- Разисквания по питането на народния представител Румен Овчаров към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно приватизация на акционерни дружества от системата на “Булгартабак холдинг” АД.
- Отговори на актуални въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания