Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/02/2005 - 11/02/2005
1. Законопроект за ратифициране на Основното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и Детския фонд на Организацията на Обединените нации (УНИЦЕФ) (Вносител: Министерски съвет; 10.1.2005 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2004 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Протокола от 1992 г. за изменение на Международната конвенция за създаване на Международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, 1971 г. (Конвенция FUND’92) (Вносител: Министерски съвет; 6.10.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Приет на първо четене на 16.9.2004 г.).

5. Първо четене на законопроекта за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2004 г.) - продължение .

6. Проект за решение за гласуване вот на недоверие на министър-председателя на Република България (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 3.2.2005 г.).

7. Ново обсъждане на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, приет от Народното събрание на 13.1.2005 г. и върнат с Указ № 13 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

8. Избор на Председател на XXXIX Народно събрание.

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет; 21.6.2004 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2004 г.).

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2004 г. и 24.8.2004 г.).

12. Повторно гласуване на оспорените текстове от Закона за политическите партии, приет от Народното събрание на 18.12.2004 г. и върнат с Указ № 376 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

13. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

14. Проект за решение за одобряване на Стратегията за приватизация на “Параходство Българско речно плаване” АД - Русе (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2004 г.) - продължение.

15. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Росица Тоткова и група народни представители, 25.9.2003 г.; Министерски съвет, 23.8.2004 г.; Ваня Цветкова и Борислав Владимиров, 8.10.2004 г.; Валентин Василев, 13.10.2004 г.; Явор Милушев, 19.10.2004 г.).

16. Второ четене на законопроекта за защита срещу домашното насилие (Приет на първо четене на 30.6.2004 г.).

17. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” (Приет на първо четене на 30.6. 2004 г.).

18. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносители: Министерски съвет, 4.3.2004 г.; Джевдет Чакъров, 19.7.2004 г.).

19. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

20. Парламентарен контрол.
- Разисквания по питането на народния представител Румен Овчаров към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно приватизация на акционерни дружества от системата на “Булгартабак холдинг” АД.
- Отговори на актуални въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума