Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/02/2005 - 18/02/2005
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Приет на първо четене на 26.1.2005 г.).

2. Проект за решение за разрешаване изпращането на механизиран взвод от Българската армия на подготовка в Кралство Холандия и транспортирането му до зоната на операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина - “Алтея” (Вносител: Министерски съвет; 18.1.20`5 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Протокола от 1996 г. към Конвенция № 147 на Международната организация на труда относно търговското корабоплаване (минимални норми), 1976 г. (Вносител: Министерски съвет; 29.112004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Приет на първо четене на 16.9.2004 г.) - продължение.

5. Второ четене на законопроекта за управление при кризи (Приет на първо четене на 15.9.2004 г.).

6. Първо четене на законопроекта за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2004 г.) - продължение.

7. Трето четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.

8. Първо четене на законопроекта за кредитиране на студентите и докторантите (Вносител: Министерски съвет; 13.1.2005г.).

9. Избор на Председател на XXXIX Народно събрание.

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет; 21.6.2004 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2004 г.).

12. Повторно гласуване на оспорените текстове от Закона за политическите партии, приет от Народното събрание на 18.12.2004 г. и върнат с Указ № 376 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

13. Повторно гласуване на оспорения текст от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, приет от Народното събрание на 13.1.2005 г. и върнат с Указ № 13 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

14. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

15. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Росица Тоткова и група народни представители, 25.9.2003 г.; Министерски съвет, 23.8.2004 г.; Ваня Цветкова и Борислав Владимиров, 8.10.2004 г.; Валентин Василев, 13.10.2004 г.; Явор Милушев, 19.10.2004 г.).

16. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

17. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума