Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/02/2005 - 25/02/2005
1. Проект за решение за избиране на председател на Тридесет и деветото Народно събрание (Вносители: Станимир Илчев, Ахмед Доган и Мирослав Севлиевски; 21.2.2005 г.).

2. Проект за решение за промяна в структурата на Министерския съвет на Република България, Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание от 24.7.2001 г. за структурата на Министерския съвет на Република България и Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски; 21.2.2005 г.).

3. Проект за решение за разрешаване изпращането на допълнителен контингент от Въоръжените сили на Република България за участие в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан (Вносител: Министерски съвет; 7.2.2005 г.).

4. Проект за решение за приемане на Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст (Вносител: Министерски съвет; 9.2.2005 г.).

5. Проект за решение за приемане на Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища (Вносител: Министерски съвет; 9.2.2005 г.).

6. Първо четене на законопроекта за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2004 г.) - продължение .

7. Повторно гласуване на оспорените текстове от Закона за политическите партии, приет от Народното събрание на 18.12.2004 г. и върнат с Указ № 376 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

8. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно статута на Англо-американското училище в София (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2004 г.).

10. Първо четене на законопроекта за кредитиране на студентите и докторантите (Вносител: Министерски съвет; 13.1.2005г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет; 21.6.2004 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2004 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приет на първо четене на 2.12.2004 г.).

14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Росица Тоткова и група народни представители, 25.9.2003 г.; Министерски съвет, 23.8.2004 г.; Ваня Цветкова и Борислав Владимиров, 8.10.2004 г.; Валентин Василев, 13.10.2004 г.; Явор Милушев, 19.10.2004 г.).

15. Второ четене на законопроекта за защита срещу домашното насилие (Приет на първо четене на 30.6.2004 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” (Приет на първо четене на 30.6. 2004 г.).

17. Първо четене на законопроекта за ветеринарно-медицинската дейност (Вносител: Министерски съвет; 24.9.2004 г.).

18. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносители: Министерски съвет, 4.3.2004 г.; Джевдет Чакъров, 19.7.2004 г.).

19. Проект за решение за одобряване на Стратегията за приватизация на “Параходство Българско речно плаване” АД - Русе (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2004 г.) - продължение.

20. Второ четене на законопроекта за военноинвалидите и военнопострадалите (Приети на първо четене на 4.2.2004 г.).

21. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания