Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/03/2005
Извънредно заседание - вторник, 14.00 ч.

1. Проект за решение за избор на нов председател на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави - произхода на кредитите, целите за предоставяне и времето, когато това е осъществено; държавите кредитополучатели; действията на правителствата от 1990 г. насам по събиране на вземанията на Република България, произтичащи от тези споразумения (Вносител: Валентин Василев; 15.3.2005 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Росица Тоткова и група народни представители, 25.9.2003 г.; Министерски съвет, 23.8.2004 г.; Ваня Цветкова и Борислав Владимиров, 8.10.2004 г.; Валентин Василев, 13.10.2004 г.; Явор Милушев, 19.10.2004 г.; Валери Цеков и група народни представители, 11.03.2005 г.).

3. Първо четене на Законопроект за екстрадицията (Вносител: Министерски съвет; 21.1.2005г.).

4. Проект на Кодекс на международното частно право (Вносител: Министерски съвет; 21.02.2005 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Приети на първо четене на 20.1.2005 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (Приет на първо четене на 27.10.2004 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания