Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/12/2001 - 14/12/2001
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Приети на първо четене на 16.11.2001 г.) - продължение.


2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Приети на първо четене на 16.11.2001 г.).


3. Второ четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002 година (Приет на първо четене на 28.11.2001 г.).


4. Второ четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 година (Приет на първо четене на 30.11.2001 г.).


5. Второ четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2002 година (Приет на първо четене на 22.11.2001 г.).


6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (Приет на първо четене на 15.11.2001 г.) - продължение.


7. Законопроект за ратифициране на измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2001 г.).


8. Законопроект за ратифициране на измененията на Списъка на тарифните отстъпки и задължения на Република България - приложение към Общото споразумение по митата и търговията ГАТТ 1994 (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2001 г.).


9. Законопроект за ратифициране на Декларацията за търговията с продукти на информационните технологии и приложения към нея Списък на задълженията на Република България по търговията с продукти на информационните технологии (Вносител: Министерски съвет; 26.11.2001 г.).


10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за националната стандартизация (Вносител: Министерски съвет; 28.11.2001 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

    Последни заседания