Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/12/2001
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията - Продължение.2. Законопроект за ратифициране на измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ.3. Законопроект за ратифициране на измененията на Списъка на тарифните отстъпки и задължения на Република България - приложение към Общото споразумение по митата и търговията ГАТТ 1994.4. Законопроект за ратифициране на Декларацията за търговията с продукти на информационните технологии и приложения към нея Списък на задълженията на Република България по търговията с продукти на информационните технологии.5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за националната стандартизация.6. Второ четене на законопроекта за защита на личните данни.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания