Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/08/2005 - 05/08/2005
1. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание - продължение.

2. Първо четене на законопроекта за ветеринарно-медицинската дейност (Вносители: Васил Калинов и група народни представители; 22.7.2005 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Търговския закон (Приет на първо четене на 15.7.2005 г.).

4. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания