Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/08/2005 - 12/08/2005
1. Изслушване на министър-председателя на Република България в оставка Симеон Сакскобургготски, министъра в оставка Филиз Хюсменова, министъра на околната среда и водите в оставка Долорес Арсенова, министъра на енергетиката и енергийните ресурси в оставка Мирослав Севлиевски, министъра на земеделието и горите в оставка Нихат Кабил, министъра на транспорта и съобщенията в оставка Николай Василев, министъра на вътрешните работи в оставка Георги Петканов, министъра на здравеопазването в оставка Славчо Богоев, министъра на финансите в оставка Милен Велчев, министъра на регионалното развитие и благоустройството в оставка Валентин Церовски за да изразят отношение относно бедственото положение в страната вследствие на наводненията, и действията на правителството по превенцията, управлението и преодоляването на последиците от кризата (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 9.8.2005 г.).

2. Проект за решение за изменение и допълнение на Решение за създаване на Временна комисия за проучване на щетите, нанесени от наводненията, предизвикани от проливните дъждове през месеците юни и юли 2005 г., на обществени и частни сгради, пътна и железопътна инфраструктура, земеделската реколта и други, както и да предложи мерки за тяхното преодоляване (Вносители: Йордан Цонев и група народни представители; 9.8.2005 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Вносители: Васил Калинов и група народни представители; 3.8.2005 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносители: Васил Калинов и група народни представители; 3.8.2005 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Вносители: Емилия Масларова и група народни представители; 3.8.2005 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно (Приет на първо четене на 15.7.2005 г.).

7. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание - продължение.

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (Вносители: Евгения Живкова и група народни представители; 4.8.2005 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Вносители: Христина Христова и група народни представители;4.8.2005 г.).

10. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания