Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/12/2001 - 21/12/2001
1. Проект за декларация относно снемане от въоръжение и унищожаване на ракетен комплекс 9К714 (Р-400/SS-23) (Вносители: н.п. Станимир Илчев и група народни представители; 17.12.2001 г.).
2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (Приет на първо четене на 15.11.2001 г.) - продължение.3. Проект за решение за разрешаване участието на Република България с охранителна рота от Българската армия в операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2001 г.).4. Разисквания по питането на народните представители Надежда Михайлова, Кина Андреева, Асен Агов, Димитър Абаджиев и Николай Младенов към министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски относно политиката на правителството за подготовка на България за членство в Европейския съюз.5. Второ четене на законопроекта за защита на личните данни (Приет на първо четене на 13.11.2001 г.).6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (Приет на първо четене на 21.11.2001 г.).7. Второ четене на законопроекта за насърчаване на заетостта (Приет на първо четене на 21.11.2001 г.).8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Приет на първо четене на 20.11.2001 г.).9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (Приет на първо четене на 28.11.2001 г.).10. Второ четене на законопроекта за изменение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 28.11.2001 г.).11. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на Гаранционно споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по Кредитно споразумение между "Национална електрическа компания" ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект "Рехабилитация и модернизация на електропреносната система - Енергия 2" (Вносител: Министерски съвет; 4.12.2001 г.).12. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителствата на балканските страни за икономи-ческо и научно-техническо сътрудничество в областта на земеделието (Вносител: Министерски съвет; 23.11.2001 г.).13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Приет на първо четене на 5.12.2001 г.).14. Първо четене на законопроекта за туризма (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2001 г.).15. Първо четене на законопроекта за измерванията (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2001 г.).16. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за занаятите (Вносител: н.п. Валери Димитров; 11.12.2001 г.).17. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

    Последни заседания