Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/08/2005 - 19/08/2005
1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Вносители: Джевдет Чакъров и Георги Божинов, 5.8.2005 г.; Министерски съвет, 10.8.2005 г.).

2. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание - продължение.

3. Второ четене на законопроекта за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Приет на първо четене на 15.7.2005 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (Приет на първо четене на 12.8.2005 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Приет на първо четене на 11.8.2005 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата (Вносители: Министерски съвет, 10.8.2005 г.; Йордан Мирчев и група народни представители, 10.8.2005 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

9. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания