Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/08/2005 - 26/08/2005
1. Избор на постоянни комисии на Народното събрание.

2. Първо четене на законопроекта за правната помощ (Вносители: Анелия Мингова и група народни представители, 10.8.2005 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет; 11.8.2005 г.).

4. Първо четене на законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в Програмата за действие на Общността за насърчаване на активно европейско гражданство (гражданско участие) (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

5. Първо четене на проекта на Наказателно-процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

7. Второ четене на законопроекта за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Приет на първо четене на 15.7.2005 г.) - продължение.

8. Второ четене на законопроекта за защита от шума в околната среда (Приети на първо четене на 21.7.2005 г.).

9. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания