Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/09/2005 - 16/09/2005
1. Прекратяване пълномощията на народни представители.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Приет на първо четене на 12.8.2005 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда - продължение.

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (Приет на първо четене на 19.8.2005 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет; 13.7.2005 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет (Вносител: Министерски съвет, 31.8.2005 г.; Иван Костов и група народни представители, 1.9.2005 г.).

7. Първо четене на законопроекта за акредитацията (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

8. Второ четене на законопроекта за ветеринарно-медицинската дейност (Приет на първо четене на 4.8.2005 г.).

9. Второ четене на законопроекта за правната помощ (Приет на първо четене на 24.8.2005 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Приет на първо четене на 1.9.2005 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Приет на първо четене на 24.8.2005 г.).

12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания