Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/09/2005
Извънредно заседание - вторник, 9.00 часа.

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Христина Христова и група народни представители, 31.08.2005 г.; Антония Първанова и Тодор Кумчев, 7.09.2005 г.; Борислав Китов, 14.09.2005 г.).

2. Първо четене на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Христина Христова и група народни представители, 31.08.2005 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносител: Атанас Папаризов и група народни представители, 18.08.2005 г.).

4. Първо четене на законопроект за Закона за акцизите (Вносител: Министерски съвет, 10.08.2005 г.).

5. Второто четене на законопроект за изменение и допълнение Закона за движение по пътищата (Приет на първо четене на 19.8.2005 г.).

6. Второто четене на законопроект за правната помощ – продължение.

7. Второто четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Приет на първо четене на 1.9.2005 г.).

8. Второто четене на законопроект за ветеринарномедицинската дейност – продължение.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания