Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/09/2005
1. Второ четене на законопроекта за ветеринарно-медицинската дейност - продължение.

2. Второ четене на законопроекта за правната помощ - продължение.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Приет на първо четене на 1.9.2005 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Приет на първо четене на 19.8.2005 г.).

5. Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване (Вносители: Иво Атанасов и група народни представители; 16.9.2005 г.).

6. Избор на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания