Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/09/2005 - 30/09/2005
1. Проекти за решения за промени в състава на Комисията по гражданско общество и медии (Вносител: Анелия Мингова; 21.9.2005 г.).

2. Проекти за решения за избиране на постоянни делегации на Народното събрание в международни институции (Вносител: Татяна Дончева; 27.9.2005 г.).

3. Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване (Вносители: Иво Атанасов и група народни представители; 16.9.2005 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за статистиката (Приет на първо четене на 2.9.2005 г.).

5. Второ четене на законопроекта за ветеринарно-медицинската дейност - продължение.

6. Второ четене на проекта на Наказателно-процесуален кодекс (Приет на първо четене на 25.8.2005 г.).

7. Първо четене на законопроекта за геодезия и картография (Вносител: Министерски съвет; 9.8.2005 г.).

8. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Приети на първо четене на 17.8.2005 г.).

9. Първо четене на законопроекта за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2005 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на Република България (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2005 г.).

11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания