Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/11/2005
Извънредно заседание - вторник, 14.00 часа.

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Вносители: Петър Димитров и Андрей Пантев, 14.9.2005 г.; Йордан Цонев, 26.10.2005 г.; Министерски съвет, 26.10.2005 г.).

2. Първо четене на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители, 9.9.2005 г.; Министерски съвет, 28.10.2005 г.).

3. Първо четене на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители, 9.9.2005 г.; Министерски съвет, 31.10.2005 г.).

4. Първо четене на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители, 9.9.2005 г.; Министерски съвет, 31.10.2005 г.).

5. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Министерски съвет, 31.10.2005 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители, 9.9.2005 г.; Петър Мръцков и група народни представители, 7.10.2005 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Приети на първо четене на 14.10.2005 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите - продължение

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания