Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/11/2005 - 11/11/2005
1. Законопроект за ратифициране на Протокол № 14 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа за изменение на системата за контрол на конвенцията (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2005 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Приети на първо четене на 14.10.2005 г.).

3. Първо четене на законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите (Вносители: Атанас Щерев и група народни представители; 25.8.2005 г.).

4. Първо четене на проекта за Административно-процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Приет на първо четене на 21.7.2005 г.) - продължение.

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма (Приет на първо четене на 21.10.2005 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Министерски съвет, 10.10.2005 г.; Светослав Спасов и група народни представители, 14.10.2005 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (Приет на първо четене на 20.10.2005 г.).

9. Първо четене на законопроекта за управление на водите (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

10. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания