Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/12/2005
Извънредно заседание - вторник, 14.00 часа.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица – продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Приет на първо четене на 8.11.2005 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приет на първо четене на 8.11.2005 г.).

4. Второ четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 година (Приет на първо четене на 22.11.2005 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г. (Приет на първо четене на 23.11.2005 г.).

6. Второ четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г. (Приет на първо четене на 22.11.2005 г.).

Форма за търсене
Ключова дума