Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/12/2005 - 09/12/2005
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за съвместно финансиране на Постоянния секретариат на Между-правителствената комисия ТРАСЕКА (ПС на МПК ТРАСЕКА) между правителствата на страните по Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа-Кавказ-Азия (Вносител: Министерски съвет; 28.11.2005 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната информация (Вносител: Министерски съвет; 28.11.2005 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за приемане на безвъзмездна помощ за културата (Вносител: Министерски съвет; 7.11.2005 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Европейската конвенция за защита на животните по време на международен транспорт (ревизирана) (Вносител: Министерски съвет; 15.11.2005 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на Република България (Приет на първо четене на 26.10.2005 г.).

6. Второ четене на законопроекта за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (Приет на първо четене на 26.10.2005 г.).

7. Второ четене на проекта за Кодекс за застраховането - продължение.

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за занаятите (Вносители: Кръстанка Шаклиян, Лидия Шулева, Енчо Малев; 15.9.2005 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (Вносител: Валентин Милтенов; 14.9.2005 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за политическите партии (Приет на първо четене на 23.11.2005 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Европейската конвенция за гражданството (Вносител: Министерски съвет; 10.10.2005 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Приет на първо четене на 19.10.2005 г.).

13. Второ четене на законопроекта за меценатството (Приет на първо четене на 11.11.2005 г.).

14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания