Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/12/2005 - 16/12/2005
1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за сътрудничество и взаимна помощ при осъществяване дейността на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) между правителството на Република България и правителството на Румъния (Вносител: Министерски съвет; 28.11.2005 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в програмата на Общността за взаимно предоставяне на паневропейски електронноправителствени услуги за публични администрации, стопански предприятия и граждани (IDABC) (Вносител: Министерски съвет; 21.11.2005 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет; 6.12.2005 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията (Вносители: Васил Калинов и група народни представители; 15.9.2005 г.).

5. Второ четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г. (Приет на първо четене на 22.11.2005 г.).

6. Второ четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г. - продължение.

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Приети на първо четене на 16.11.2005 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносител: Министерски съвет; 22.11.2005 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2005 г.).

10. Второ четене на законопроекта за меценатството - продължение.

11. Второ четене на проекта за Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - продължение.

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Приет на първо четене на 10.11.2005 г.).

13. Второ четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2006 г. (Приет на първо четене на 17.11.2005 г.).

14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания