Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/12/2005
1. Второ четене на проекта за Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - продължение.

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносители: Пламен Моллов, Юнал Тасим и Васил Калинов; 14.12.2005 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Приет на първо четене на 14.12.2005 г.).

Форма за търсене
Ключова дума