Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/03/2006 - 10/03/2006
1. Проект за решение за избиране на секретари на Четиридесетото Народно събрание (Вносител: Георги Юруков; 7.3.2006 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Приет на първо четене на 2.2.2006 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Приет на първо четене на 2.2.2006 г.).

4. Второ четене на проекта за Административно-процесуален кодекс - продължение.

5. Второ четене на законопроекта за вътрешния одит в публичния сектор (Приет на първо четене на 2.2.2006 г.).

6. Парламентарен контрол (от 9.00 до 14.00 ч).
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания