Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/03/2006 - 10/03/2006
1. Проект за решение за избиране на секретари на Четиридесетото Народно събрание (Вносител: Георги Юруков; 7.3.2006 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Приет на първо четене на 2.2.2006 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Приет на първо четене на 2.2.2006 г.).

4. Второ четене на проекта за Административно-процесуален кодекс - продължение.

5. Второ четене на законопроекта за вътрешния одит в публичния сектор (Приет на първо четене на 2.2.2006 г.).

6. Парламентарен контрол (от 9.00 до 14.00 ч).
Форма за търсене
Ключова дума