Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/04/2006 - 20/04/2006
1. Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2006 г. (Вносител: Георги Пирински; 19.4.2006 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Иван Н. Иванов, 17.2.2006 г.; Министерски съвет, 12.4.2006 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - продължение.

4. Ново обсъждане на Закона за търговския регистър, приет от Народното събрание на 24.3.2006 г. и върнат с Указ № 100 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Приет на първо четене на 1.2.2006 г.).

6. Гласуване* на проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България (Вносители: Петър Стоянов и група народни представители; 11.4.2006 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Приети на първо четене на 16.2.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон (Приет на първо четене на 12.1.2006 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Приети на първо четене на 26.1.2006 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Приет на първо четене на 22.3.2006 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Приет на първо четене на 22.3.2006 г.).

12. Първо четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2006 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Вносител: Министерски съвет; 3.4.2006 г.).

14. Първо четене на законопроекта за фуражите (Вносител: Министерски съвет; 17.3.2006 г.).


* Гласуването на проекта за решение е обявено за 15,30 ч. на 19.4.2006 г., сряда.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания