Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/04/2006 - 28/04/2006

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Приети на първо четене на 26.1.2006 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон (Приет на първо четене на 12.1.2006 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Приет на първо четене на 22.3.2006 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Приет на първо четене на 22.3.2006 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Приети на първо четене 6.4.2006 г.).

6. Първо четене на законопроекта за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет; 12.4.2006 г.).

7. Първо четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2006 г.).

8. Първо четене на законопроекта за фуражите (Вносител: Министерски съвет; 17.3.2006 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (Вносител: Любен Корнезов; 21.9.2005 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Вносител: Министерски съвет; 3.4.2006 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Приети на първо четене на 17.2.2006 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания