Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/08/2006 - 11/08/2006
Предложения по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
 • от Парламентарната група на Движението за права и свободи:
  Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Приет на първо четене на 8.6.2006 г.).
 • от Парламентарната група на ОДС:
  Първо четене на законопроекта за разкриване на документите и обявяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (Вносители: Петър Стоянов и група народни представители; 29.6.2006 г.). Предложението е оттеглено.
 • от Парламентарната група на Демократи за силна България:
  Първо четене на законопроекта за достъп и използване на документите на Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 10.5.2006 г.).
 • от Парламентарната група на Коалиция “АТАКА”:
  Проект на декларация на Четиридесетото Народно събрание относно военния конфликт между държавите Израел и Ливан (Вносител: Волен Сидеров; 24.7.2006 г.). Предложението е оттеглено.
 • от Парламентарната група на “Български народен съюз”:
  Няма постъпило предложение.
 • от Парламентарната група на Коалиция за България:
  Няма постъпило предложение.
 • от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори:
  Няма постъпило предложение.1. Законопроект за ратифициране на Конвенцията на ООН срещу корупцията (Вносител: Министерски съвет; 29.5.2006 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за управление при кризи (Вносители: Иван Сотиров, Филип Димитров и Ясен Попвасилев, 15.3.2006 г.; Министерски съвет, 21.6.2006 г.).

3. Първо четене на законопроекта за защита при бедствия (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2006 г.).

4. Първо четене на законопроекта срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет; 12.7.2006 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Вносители: Стефан Софиянски и група народни представители, 22.2.2006 г.; Петър Мръцков, Хасан Адемов и Христина Христова, 21.7.2006 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет; 21.6.2006 г.). - точка първа на 9 август 2006 г., сряда

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приети на първо четене на 23.6.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита срещу дискриминацията (Приети на първо четене на 1.6.2006 г.).

9. Второ четене на законопроекта за договорите за финансово обезпечение (Приет на първо четене на 7.7.2006 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Приет на първо четене на 8.6.2006 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация - продължение.

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносител: Министерски съвет; 28.6.2006 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Приети на първо четене на 19.7.2006 г.).

14. Първо четене на законопроекта за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столичната община (Вносител: Министерски съвет, 17.3.2006 г.).

15. Първо четене на законопроекта за безмитната търговия (Вносител: Министерски съвет; 8.6.2006 г.).

16. Първо четене на законопроекта за данъците върху доходите на физическите лица (Вносител: Министерски съвет; 19.7.2006 г.).

17. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Вносители: Йордан Цонев, Татяна Дончева и Яни Янев, 21.7.2006 г.; Петър Манолов, 27.7.2006 г.).

18. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Приет на първо четене на 19.7.2006 г.).

19. Проект за решение за избиране на Централна избирателна комисия за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България.

20. Доклад на Временната комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници.

21. Парламентарен контрол (11 август 2006 г., от 11,00 ч. ).
- след приключване на парламентарния контрол Народното събрание продължава своята работа по законодателната си дейност.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

  Последни заседания