Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/08/2006 - 25/08/2006
1. Законопроект за ратифициране на Протокола за привилегии и имунитети на Европейската организация за ядрени изследвания /ЦЕРН/ (Вносител: Министерски съвет; 14.7.2006 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Приет на първо четене на 19.7.2006 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Приет на първо четене на 21.6.2006 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Приет на първо четене на 22.6.2006 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Приет на първо четене на 20.7.2006 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката - продължение.

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Петър Мръцков, Трифон Митев и Димитър Гъндев, 23.2.2006 г.; Филип Димитров, 29.3.2006 г.; Борислав Китов, 16.6.2006 г.; Министерски съвет; 19.7.2006 г.).

8. Първо четене на законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет; 27.7.2006 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приети на първо четене на 13.7. 2006 г.).

10. Първо четене на проекта на Граждански процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; 11.5.2006 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 20.7.2006 г.).

12. Второ четене на законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите (Приет на първо четене на 9.11.2005 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Приет на първо четене на 16.8.2006 г.).

14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (Вносители: Министерски съвет, 19.7.2006 г.; Борислав Владимиров, 15.8.2006 г.).

15. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в Програмата Марко Поло (Вносител: Министерски съвет; 21.8.2006 г.).

16. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 27.6.2006 г.).

17. Проект за решение за изменение на Решението на Народното събрание за избиране на Централна избирателна комисия за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България (Вносител: Мая Манолова; 22.8.2006 г.)

18. Проект за решение за допълнение на Решението на Народното събрание за определяне възнагражденията на членовете на Централната избирателна комисия за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България (Вносител: Мая Манолова; 22.8.2006 г.).

19. Парламентарен контрол (25 август 2006 г.; 12,00 - 14,00 ч.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания