Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/08/2006
Извънредно пленарно заседание - вторник, 14.00 часа

1. Първо четене на: законопроект за достъп и използване на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносител: Иван Костов и група народни представители; 10.05.2006 г.); законопроект за разкриване на документите и обявяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (Вносител: Петър Стоянов и група народни представители; 29.06.2006 г.); законопроект за достъп до документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Българската народна армия (Вносител: Касим Дал; 4.08.2006 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в Програмата Марко Поло (Вносител: Министерски съвет; 21.08.2006 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Добромир Гущеров, Росица Янакиева-Костадинова и Захари Георгиев, 25.7.2006 г.; Михаил Миков и група народни представители, 26.7.2006 г.).

4. Първо четене на законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет; 27.7.2006 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приети на първо четене на 13.7. 2006 г.).

6. Второ четене на законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите (Приет на първо четене на 9.11.2005 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания